Pohon Acacia membentuk Lafaz Allah di Makassar

FOTO MISTERI

Pohon Acacia membentuk Lafaz Allah di Makassar

Pohon Acacia membentuk Lafaz Allah di Makassar


Anda punya foto misteri? kirim ke email informasipenting88[at]gmail.com
BASHIRAH

pandangan batin. Kemampuan memandang alam gaib. Pada mulanya, pandangan manusia terdindingi hingga dinding itu dibersihkan dengan zikir sehingga terbukalah kemampuan memandang alam gaib.

IBADAH

Berbakti atau menyembah Tuhan disertai kepatuhan dan cinta yang mutlak.


RAMALAN


Grup Telegram Dunia Gaib

belajar metafisika