Minggu Kliwon, 29 Mei 2022
27 Syawal 1443 Hijriyah


Kumpulan Ilmu Hikmah


Amalan amalan dibawah ini merupakan ilmu hikmah terpilih yang bisa diamalkan untuk hal-hal yang positif. Semoga bermanfaat!

Khasiat Asmaul Husna : Al Qoodir

Salah satu asma dari 99 asmaul husna tersebut adalah "Al Qoodir" yang memiliki khasiat : segala maksud dan cita-citanya cepat berhasil dan diberi ketenangan hati sehingga tidak mudah putus asa.


Khasiat Asmaul Husna : Ash Shomad

Salah satu asma dari 99 asmaul husna tersebut adalah "Ash Shomad" yang memiliki khasiat : terpenuhi segala kebutuhannya dan untuk mengembalikan barang yang hilang.


Khasiat Asmaul Husna : Al Waahid

Salah satu asma dari 99 asmaul husna tersebut adalah "Al Waahid" yang memiliki khasiat : dijauhkan dari sifat rakus, senang kepada kesederhanaan dan tidak mudah tergila-gila pada kemewahan dunia, memperlancar usaha terutama dalam bidang pertanian, mudah dikaruniai anak bagi mereka yang mengharapkan anak.Khasiat Asmaul Husna : Al Maajid

Salah satu asma dari 99 asmaul husna tersebut adalah "Al Maajid" yang memiliki khasiat : mendorong keberhasilan dalam menempuh ujian. Menjernihkan hati, tajam ingatan dan mencerdaskan otak.


Khasiat Asmaul Husna : Al Waajid

Salah satu asma dari 99 asmaul husna tersebut adalah "Al Waajid" yang memiliki khasiat : diberi kepribadian yang kokoh sehingga tidak mudah terpengaruh oleh tipu daya maupun rayuan yang merugikan serta diberi keberanian di dalam meraih cita-cita.


Khasiat Asmaul Husna : Al Qoyyuum

Salah satu asma dari 99 asmaul husna tersebut adalah "Al Qoyyuum" yang memiliki khasiat : diberi jalan rejeki yang mudah dan lancar. Memiliki kewibawaan dan dijadikan orang terhormat serta disegani kawan maupun lawan.


Khasiat Asmaul Husna : Al Hayyu

Salah satu asma dari 99 asmaul husna tersebut adalah "Al Hayyu" yang memiliki khasiat : hatinya menjadi terang dan dijauhkan dari sifat-sifat syirik dan munafik. Diberi ketenangan di dalam setiap menghadapi problema hidup.


Khasiat Asmaul Husna : Al Mumiit

Salah satu asma dari 99 asmaul husna tersebut adalah "Al Mumiit" yang memiliki khasiat : senantiasa memperoleh kemenangan jika menghadapi musuh. Memajukan usaha dan memenangkan segala persaingan.


Khasiat Asmaul Husna : Al Muhyi

Salah satu asma dari 99 asmaul husna tersebut adalah "Al Muhyi" yang memiliki khasiat : diberi derajat hidup yang mulia di dunia dan akhirat. Diberi umur yang berkah sehingga rajin beramal kebajikan.


Khasiat Asmaul Husna : Al Muiid

Salah satu asma dari 99 asmaul husna tersebut adalah "Al Mu'iid" yang memiliki khasiat : anggota keluarganya bisa menjadi orang yang penurut. Untuk mengembalikan anggota keluarga yang minggat  atau kabur. 
 
 
 
TEPHRAMANCY

Merupakan suatu bentuk ramalan yang menggunakan abu yang dihasilkan dari pembakaran cabang-cabang pohon sebagai mediumnya.

SUFISME / TASAWUF

Tasawuf (Tasawwuf) atau Sufisme adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihan akhlaq, membangun dhahir dan batin, untuk memporoleh kebahagian yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud (menjauhi hal duniawi) dalam Islam, dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisme Islam. Tarekat (pelbagai aliran dalam Sufi) sering dihubungkan dengan Syiah, Sunni, cabang Islam yang lain, atau kombinasi dari beberapa tradisi. Pemikiran Sufi muncul di Timur Tengah pada abad ke-8, sekarang tradisi ini sudah tersebar ke seluruh belahan dunia.


Advertorial

Grup Telegram Dunia Gaib

belajar metafisika