XYLOMANCY

Merupakan suatu bentuk ramalan yang menafsirkan bentuk batang atau ranting pohon baik ketika batang atau ranting tersebut dipungut atau ketika dalam kondisi terbakar.

FALSAFAH

penyelidikan atau pengetahuan tentang akal budi mengenai kebenaran yang ada pada alam semesta.


RAMALAN


Grup Telegram Dunia Gaib

belajar metafisika